Certifikát

DIAMANT  je nejtvrdší nerost,  který je vybrušován do rozličných tvarů. Nejznámější a nejoblíbenější tvar je briliant, který díky svým zbroušeným fasetám vyniká nejvyšším leskem.
Jeho nespornou výhodou je, že je praktický nezničitelný.

Brilianty jsou dodávány s vyjímečnou barvou a kvalitou. Ke každému zakoupenému prstenu s briliantem je přiložen certifikát. Na certifikátu je vyznačen brus briliantu, jeho čistota, barva a hmotnost.
Jedná se o tzv. 4C – cut, clarity, color and  carat. 

BRUS 
Brus diamnatu, jeho proporce a symetrie mají klíčový význam pro vzhled diamantu a jeho brilanci. Brilancí se rozumí rozptyl světla na spektrální barvy, tedy disperze, která způsobuje "oheň" nebo "život".